Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

chính sách bảo mật

chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật này mô tả cách thức thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của khách hàng thông qua trang web Jannie Academy. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và sử dụng biện pháp thích hợp để đảm bảo tính bảo mật và ngăn chặn truy cập trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn ngăn chặn mọi truy cập trái phép.
Khách hàng được khuyến nghị nắm rõ quyền lợi của mình khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi qua trang web này. Bằng cách đăng ký thông tin cá nhân trên trang web của Jannie Academy, khách hàng xác nhận đã đọc và hiểu chính sách bảo mật của chúng tôi.
Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam và sử dụng các biện pháp để bảo mật thông tin khách hàng. Trong trường hợp có truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ truy cập trái phép đó.
Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Jannie Academy thể hiện cam kết của chúng tôi đối với sự bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng.

mục đích thu nhập thông tin khách hàng

Khi khách hàng đăng ký tư vấn miễn phí trên trang web Jannie, chúng tôi thu thập các thông tin cá nhân sau đây:
– Họ và tên của khách hàng.
– Số điện thoại để liên hệ và tư vấn.
– Nhu cầu tư vấn của khách hàng.
Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân này nhằm đảm bảo quyền lợi của khách hàng và cung cấp dịch vụ chất lượng tại Jannie Academy.
Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và không chịu trách nhiệm đối với những thông tin hoặc nội dung khác trên các trang web bên ngoài trang web chính thức của Jannie Academy.

Phạm vi sử dụng thông tin

Tại Jannie Academy, chúng tôi cam kết sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau đây:
– Hỗ trợ khách hàng giải đáp các thắc mắc, băn khoăn liên quan đến dịch vụ của chúng tôi và đặt lịch hẹn khi cần thiết.
– Tư vấn và cung cấp thông tin về dịch vụ và ưu đãi của Jannie Academy cho khách hàng đã đăng ký.
– Thông báo các chương trình khuyến mại, quyền lợi hoặc thông tin đặc biệt cho khách hàng.
– Quản lý tài khoản khách hàng, vận hành và duy trì chất lượng dịch vụ của chúng tôi.
– Cung cấp dữ liệu thống kê liên quan đến việc sử dụng trang web của Jannie Academy.
– Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc đối tác liên quan để hỗ trợ quá trình giao hàng hoặc dịch vụ.
– Chúng tôi tuân thủ yêu cầu hợp pháp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc các bên liên quan khi có yêu cầu theo quy định của pháp luật.
Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và chỉ sử dụng thông tin trong phạm vi cần thiết để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bạn.

Thời gian lưu trữ thông tin

Chính sách lưu trữ thông tin khách hàng tại Jannie Academy:
Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân mà khách hàng cung cấp trên máy chủ của Jannie Academy. Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu xóa bỏ từ khách hàng. Tuy nhiên, lịch sử dữ liệu thông tin cá nhân của khách hàng có liên quan đến khóa học hoặc dịch vụ của chúng tôi vẫn được Jannie Academy quản lý và lưu trữ nội bộ. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng và tuân thủ các quy định bảo mật liên quan.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CP IPS
Địa chỉ: 38A Đ. Tản Đà, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0963767788
Email: hello@jannieedu.com