PHUN MÀY GRANULATION

Nguyen Hong Nhung
Cập nhật cuối cùng 2 Tháng Sáu, 2023
0 đã đăng ký

Giới thiệu về khóa học này

Chuyên gia sẽ sử dụng kim với nhiều kích thước khác nhau để tạo khối đậm nhạt cho lông mày hoặc tạo khối gương mặt. Ưu điểm của kỹ thuật này có thể tạo khối cho gương mặt, sóng mũi, ứng dụng cho cả nam và nữ.

Mục tiêu học tập

Hiển nhiên trở thành người dẫn đầu và sự chọn lựa của khách hàng.
Mang đến cho khách hàng vẻ đẹp tinh tế, tạo tren phun xăm trong trẽo douyin.
Thực hiện combo từ 2 dịch vụ, thời gian thực hiện nhanh chống

Yêu cầu

  • NO Angular 1 or Angular 2 knowledge is required!
  • Basic HTML and CSS knowledge helps, but isn't a must-have
  • Prior TypeScript knowledge also helps but isn't necessary to benefit from this course
  • Basic JavaScript knowledge is required

Khán giả mục tiêu

  • Những bạn mong muốn trở thành người dẫn đầu trong xu hướng phun xăm thẩm mỹ tương lai.
  • Mong muốn thu nhập cao, tạo khách hàng trung thành, dành cho những bạn mong muốn trở thành sự chọn lựa hàng đầu đối với khách hàng.

Chương trình giảng dạy

32h 45m

The Basics

Course Project – Components & Databinding

Using Services & Dependency Injection

Giảng viên của bạn

Nguyen Hong Nhung

4.94/5
Khóa học 5
18 Đánh giá
29 Học viên
Xem thêm

Viết đánh giá

PHUN-MAY-GRANULATION

4.999.000 

Mức độ
Mới bắt đầu
Khoảng thời gian 32.8 giờ
Chủ thể

Course categories

Related Courses