KỸ THUẬT GRANULATION TỔNG HỢP

Nguyen Hong Nhung
Cập nhật cuối cùng 2 Tháng Sáu, 2023
0 đã đăng ký

Giới thiệu về khóa học này

Chuyên gia sẽ sử dụng kim với nhiều kích thước khác nhau để tạo khối đậm nhạt cho lông mày, mí mắt, nhân trung hoặc tạo khối gương mặt. Ưu điểm của kỹ thuật này có thể tạo khối cho gương mặt, mí mắt, sóng mũi, tạo khuôn môi cười, ứng dụng cho cả nam và nữ. Đặc biệt trong chỉnh sửa lông mày.

Mục tiêu học tập

Hiển nhiên trở thành người dẫn đầu và sự chọn lựa của khách hàng.
Mang đến cho khách hàng vẻ đẹp tinh tế, tạo tren phun xăm trong trẽo douyin.
Thực hiện combo từ 2 dịch vụ, thời gian thực hiện nhanh chống.

Yêu cầu

  • Be generally computer literate (ability to use spreadsheets and docs, ability to download an app on your phone, etc.)
  • Be interested in improving productivity so that you are able to do more of what you want, and less of what you don't
  • Be ready to put in the work to change and transform your work/life balance

Khán giả mục tiêu

  • Những bạn mong muốn trở thành người dẫn đầu trong xu hướng phun xăm thẩm mỹ tương lai.
  • Mong muốn thu nhập cao, tạo khách hàng trung thành, dành cho những bạn mong muốn trở thành sự chọn lựa hàng đầu đối với khách hàng mong muốn chỉnh sửa sau phun xăm."

Chương trình giảng dạy

10h 28m

Common Roadblocks to Productivity

Personalized Productivity

Task Management

Giảng viên của bạn

Nguyen Hong Nhung

4.94/5
Khóa học 5
18 Đánh giá
29 Học viên
Xem thêm

Viết đánh giá

KY-THUAT-GRANULATION

599.000 

Mức độ
Tất Cả Các Cấp
Khoảng thời gian 10.5 giờ
Chủ thể

Course categories

Related Courses

PHUN MÀY GRANULATION

4.999.000 

CHEEK BLUSH

9.997.000