Điều Khoản Điều Kiện

điều khoản điều kiện

Chào mừng bạn đến với trang Điều Khoản và Điều Kiện của Jannie Academy. Dưới đây là những điều khoản quan trọng liên quan đến việc sử dụng dịch vụ và trang web của chúng tôi. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ những điều khoản sau đây trước khi tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

Tất cả các tài liệu, thông tin và nội dung trên trang web Jannie Academy được bảo vệ bởi quyền sở hữu trí tuệ. Bạn không được sao chép, sửa đổi, phân phối hoặc sử dụng bất kỳ phần nào của nội dung này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi. Mọi vi phạm sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách bảo mật của chúng tôi. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích liên quan đến dịch vụ và tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân.

Trách Nhiệm Sử Dụng Dịch Vụ

Bạn chịu trách nhiệm về việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi một cách có trách nhiệm và tuân thủ đúng theo quy định. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ mà không tuân thủ quy định của chúng tôi.

Thay Đổi và Chấm Dứt Dịch Vụ

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ dịch vụ nào mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào trang web hoặc dịch vụ mà không cần giải thích.

Liên Kết Đến Trang Web Thứ Ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hoạt động của các trang web này và không đảm bảo tính chính xác hoặc đáng tin cậy của thông tin từ các trang web thứ ba này.

Sử Dụng Thông Tin Của Bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng, cung cấp dịch vụ, cung cấp thông tin về sản phẩm và dịch vụ mới, cũng như cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu hợp pháp từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào liên quan đến Điều Khoản và Điều Kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc sau:
CÔNG TY CP IPS
Địa chỉ: 38A Đ. Tản Đà, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0963767788
Email: hello@jannieedu.com
Xin chân thành cảm ơn và chúc bạn có trải nghiệm tuyệt vời trên Jannie Academy.